FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.


Warstwa magmowa (ang. Lava layer) - podziemna warstwa znajdująca się pod warstwą stalaktytów i ponad warstwą skażoną. Niekorzystnym dla gracza czynnikiem jest występująca tu wysoka temperatura.

Środowisko Edytuj

Warstwa składa się głównie z:

oraz z rzadziej występujących:

a także złóż diamentu oraz zbiorników lawy

Stwory Edytuj

Można się tu natknąć na:


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.