FANDOM


Sztabka diamentu

Sztabka diamentu

Diament (ang. Diamond) - sztabka diamentu uzyskiwana z rudy diamentu poprzez obróbkę termiczną. Jest składnikiem wielu receptur.

Złoże diamentu Edytuj

Złoże występujące głównie w warstwie magmowej. Czasem spotykane w warstwie stalaktytów. Przy użyciu ekstraktora można wydobyć z niego rudę diamentu.

Ruda diamentu Edytuj

Ruda diamentu

Ruda diamentu

Wydobywana ze złoża diamentu. Przetopiona w kuźni daje sztabkę diamentu.


Station forge 128 Kuźnia
Diamond bar 128 Diament
Wytop: 1


Stairs wood 128
Slab wood 128
Coal 128
Hardened lava 128Ogień


1Ore diamond 128

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.